Sign in / Join

10 ทักษะ เทรนด์ปี 2020

มนุษย์ออฟฟิศอย่างเราๆช่วงนี้อาจรู้สึกเคว้งคว้างจากข่าวของสภาพเศรษฐกิจ และการปิดตัวของโรงงาน ยอดตกงานที่เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบให้เราพอหวั่นไหวและกังวลใจได้ง่ายๆ ทั้งการแข่งขันที่สูงขึ้น และยุคของ Digital Disruption ที่เปลี่ยนแปลงไปออย่างรวดเร็ว เทรนด์ของทักษะต่างๆ ในท้องตลาดแรงงาน ย่อมมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัยไปด้วย

ในยุคนี้ใครไวกว่าย่อมได้เปรียบอยู่เสมอ กรรมกรออฟฟิศได้เจาะลึกหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้เตรียมตัว ซึ่ง 10 ทักษะที่จะมาในปี 2020 และอนาคตอันใกล้นี้ก็ไม่ใช่ทักษะที่แปลกใหม่มากนัก เทรนด์จะเน้นหนักไปที่ Soft Skill หรือทักษะทางด้านอารมณ์มากกว่า ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กับทักษะเชิงชำนาญการหรือทักษะเฉพาะวิชาชีพ หากวางแผนอยากจะเป็นมนุษย์เงินเดือนค่าตัวแรง เราก็ต้องเตรียมออกตัวให้แรงกันหน่อย มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีทักษะอะไรบ้าง

  1. ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

เป็นทักษะในการคิดแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ โดยพิจารณาถึงสาเหตุและความเชื่อมโยงของปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบ มองเห็นปัจจัยของปัญหาที่เกิดขึ้น คิดถึงมาตราการลดความเสี่ยงจากปัจจัยเหล่านั้น ทักษะนี้ช่วยให้มองเห็นภาพรวมและสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างรอบด้าน  สามารถวางแผนการดำเนินงาน มาตราการป้องกัน การลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

  1. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

คือการคิดโดยอาศัยจากข้อมูล หลักฐานต่างๆด้วยวิจารณญาณเป็นไปตามเหตุผลที่ถูกต้อง โดยไม่มีอารมณ์หรืออคติในการตัดสินใจ ฟังเหมือนง่ายแต่คนไทยส่วนมากยังไม่ค่อยเข้าใจทักษะการคิดรูปแบบนี้อย่างถ่องแท้ หากมองให้ลึกลงไปการคิดเชิงวิพากษ์คือการวิเคราะห์ กลั่นกรองถึงความสมเหตุสมผล มีการตั้งข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น หาสาเหตุมาหักล้างกันด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้

  1. ความคิดสร้างสรรค์

ทักษะนี้ไม่ได้หมายถึงการออกแบบ หรือมองไปในทางศิลปะอย่างเดียวเท่านั้น ความคิดสร้างสรรค์สามารถอยู่ได้ในทุกขั้นตอนของการทำงาน ทั้งวิธีการรับมือเพื่อแก้ไขปัญหา การสื่อสารกันภายในองค์กรณ์ รูปแบบการนำเสนอ หรือแม้แต่วิธีการปฏิบัติงานการจัดการระบบการทำงานต่างๆก็ล้วนต้องอาศัยความคิดใหม่ๆมาพัฒนาอยู่เสมอ

  1. ทักษะการจัดการผู้คน

ทักษะสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพการทำงานของคุณให้เติบโตไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น การบริหารคนถือเป็นที่มีความละเอียดอ่อน การเป็นหัวหน้างานที่ดีนอกจากมีความรู้ในสายงานของตัวเองแล้ว ทักษะการจัดการผู้คนก็มีความจำเป็นอย่างมากเช่นกัน หากไม่มีวิธีการจูงใจในการทำงาน การสอนงาน หรือแม้แต่การดูแลถึงสภาพจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม การที่มีแต่ความรู้ในงานของเราก็ไม่สามารถถ่ายทอดแบ่งปันไปยังคนในทีมได้

  1. ทักษะการร่วมงานกับผู้อื่น

Team work เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะต่อให้เก่งกาจขนาดไหนแต่ไม่สามารถร่วมานกับผู้อื่นได้ก็ไม่มีประโยชน์ ทุกองค์กรณ์ล้วนประกอบด้วยหลายส่วนงานที่แบ่งกันทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรณ์ One man show ไม่ใช่คำตอบของโลกการทำงานในอนาคตอีกต่อไป

  1. ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์

หรือที่พวกเราอาจได้ยินบ่อยๆว่า EQ ทักษะนี้เป็นเรื่องของการจัดการการรับรู้ของอารมณ์ต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ทักษะนี้ส่งผลต่อรูปแบบวิธีการรับมือต่อภาวะกดดันในการทำงานทั้งจากตัวงาน บุคคล และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งแสดงออกในแต่ละบุคคล

  1. ทักษะในการประเมินและตัดสินใจ

เป็นทักษะกระบวนการเลือกหรือตัดสินใจ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างเป็นกระบวนการ มีการคาดการณ์และนึกถึงผลกระทบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นผ่านการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อตัดสินใจเลือกได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสมที่สุด เป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากที่สุด

  1. ทักษะการคิดเชิงบริการ

คือรูปแบบทักษะการคิดที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ มีการรับรู้และทำความเข้าใจ และนำมาใช้ประโยชน์ได้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจ

  1. ทักษะในการต่อรอง

การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และลดความขัดแข้งในธุรกิจ อีกทั้งทักษะนี้ยังช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง ลูกค้า และผู้ร่วมธุรกิจอีกด้วย เรียกว่าคุยยังไงให้ทุกฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นที่พอใจ ถือว่าเป็นทักษะขั้นเซียนอีกทักษะในการทำงาน

  1. ทักษะความยืดหยุ่นทางปัญญา

การคิดวิเคราะห์อย่างยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วอย่างเหมาะสม สามารถพลิกแพลง หาหนทางในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆได้ รู้จักรับมือปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้อย่างดี เป็นทักษะตั้งต้นของการคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์

จากทั้งหมด 10 ทักษะจะเห็นได้ว่าเป็นทักษะที่เน้นการพัฒนาภายในตัวบุคคล เป็นศิลปะในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันที่พวกเราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะฮับ แต่แน่นอนว่าต้องอาศัยการฝึกฝน ยิ่งสภาพสังคมปัจจุบันการทำงานบางอย่างถูกทดแทนได้ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ทักษะต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ทั้งหมด นั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเสมอ แม้ว่าสภาพสังคมและเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ทักษะเหล่านี้ยังคงเป็นที่ต้องการและช่วยส่งเสริมให้องค์กรทำงานได้ราบรื่น และตัวเราเองก็ได้พัฒนาเพื่อที่จะก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงนะฮับ กวิ้นขอเอาใจช่วย!!